Konkurrensutsättning öppnade portarna till exportmarknaden

Finnpilot Pilotage, som levererar riksomfattande lotstjänster samt sköter andra uppgifter för lotsning, sjöfartssäkerhet och sjöfartsverksamhet, upphandlar varor och tjänster som anknyter specifikt till bolagets verksamhet. Till dem hör lotsbåtar, olika transporttjänster samt underhållstjänster för båtar. Hansel har under tidigare år var med om att genomföra flera av Finnpilots egna konkurrensutsättningar.

En av de senaste av Finnpilots upphandlingar gällde telematik- och analystjänster för lotsbåtar. Upphandlingen utgick från ett behov att samla in data om den aktiva lotsbåtflottan och hur den används till sjöss. Dessa data ska användas för att utveckla verksamhetssätten och effektivisera användningen av båtarna. Tjänsten bygger på ett system som samlar in och rapporterar data om båtarnas position, drift och andra omständigheter praktiskt taget i realtid. Analyser av de insamlade data ger information om uppdragen, användningen av båtarna och bränsleförbrukningen samt olika arbetshälsofaktorer under olika förhållanden och vid varierande motoreffekter.

Öppen utveckling gynnar alla

En kartläggning av marknaden som föregick upphandlingen visade att det inte fanns något färdigt Fleet Management-system med IoT-teknik som skulle gå att tillämpa på mindre farkoster. På Finnpilot beräknade man att det inte var meningsfullt att bygga upp ett eget system, eftersom man inte skulle kunna marknadsföra och sälja systemet på grund av konkurrensneutralitet. Genom upphandlingen ville Finnpilot hitta en partner som skulle åta sig att vidareutveckla Fleet IoT-systemet som mjukvara som tjänst (SaaS).

Finnpilots flotta på tiotals fartyg innebar att den valda leverantören skulle få en värdefull referens att visa upp för potentiella framtida kunder. Ända från början önskade man att den valda leverantören ska kunna hitta en exportmarknad för Marine IoT-tjänsten. På sätt skulle även andra kunders behov, insikter och ekonomiska satsningar bidra till att utveckla tjänsten och därmed erbjuda Finnpilot nya möjligheter för utveckling av flottan. Vid upphandlingen tillämpades allmän konkurrensutsättning. Vinnaren i konkurrensutsättningen var ett uppstartsföretag som redan hade fått understöd från Tekes för utvecklingen av Fleet IoT, vilket bidrog till exportbenägenheten.

Största delen av systemimplementeringarna gjordes i slutet av 2017 och tjänsten har tagits i operativ drift. Finnpilot är mycket nöjt med både Hansels stöd vid genomförandet av den krävande upphandlingen och den resulterande tjänsten. Den nya tjänsten bedöms ha en mycket bra exportpotential. Denna upphandling kan ses som ett utmärkt exempel på vad både en upphandlande enhet och ett företag med exportambitioner kan uppnå genom innovativt tänkande som stöds av upphandling.