Flexkontor betjänar olika funktioner bättre

Sommaren och hösten var en tid av förändring i Hansels lokaler. Medan medarbetarna semestrade byggdes lokalerna om till ett modernt aktivitetsbaserat flexkontor. Under hösten renoverades bolagets mötesrum. Genom att modernisera kontoret ville man säkerställa att lokalerna är funktionella även för ett större antal anställda. De nya lokalerna rymmer olika alternativ och bjuder på arbetsro och trivsel.

Enligt förstudien som föregick renoveringen tillbringar medarbetarna en stor del av dagarna på möten med kolleger, kunder eller leverantörer. Därför ville man i det nya arbetsplatskonceptet se till att det fanns tillräckligt med mötesrum för det interna och externa samarbetet. Ingen har längre en egen arbetsplats och det finns fler sociala mötesplatser, vilket gör det möjligt att smidigt välja en plats som bäst passar den arbetsuppgift som man har för handen.

”Det är jätte praktiskt att fritt kunna flytta sig på kontoret beroende på vem man arbetar med”, säger Kalle Pinni och Mika Hänninen fortsätter:

”Folk är gladare och öppnare i det nya kontoret.”

Hansel har gått med i WWF:s miljöprogram Green Office. På lång sikt kommer moderniseringen av arbetsplatsen att också reducera kontorets miljöpåverkan. För närvarande är lokaleffektiviteten 17 m2 per person, men genom att lokalerna har plats för ytterligare 40–50 nya medarbetare är det möjligt att effektivisera lokalanvändningen till 11 m2 per person. Den nya led-belysningen minskar energiförbrukningen. ”Clean desk policy” bidrar till att minska pappersförbrukningen och ger dessutom renare inomhusluft då inga pappershögar längre staplas på arbetsborden. En del av inredningen byttes ut mot moderna möbler och gamla möbler lämnades till återvinning.

Hansels lokalredovisning, återvinningsrapport

Möbler, st. 210
Totalt, kg 3 568
Trä, kg 2 107
Metall, kg 1 338
Plast, kg 27
Elektronik, kg 100
Glas, kg 20
Övrigt, kg 2