Miljömärkning är bevis på ett ansvarsfullt ramavtal

Statsrådets principbeslut om främjande av hållbara miljö- och energilösningar i offentlig upphandling förutsätter att miljöaspekterna beaktas i alla offentliga upphandlingar.

På Hansel börjar utredningen av miljöaspekterna redan vid planeringen av en konkurrensutsättning. Om det inte är möjligt att beakta miljöaspekterna i upphandlingen eller om det endast finns en möjlig aspekt att beakta, dokumenteras detta i enlighet med bolagets interna anvisningar.

Mål för beaktandet av miljöaspekterna är bland annat att

 • minska energiförbrukningen och öka energieffektiviteten
 • minska kemikaliseringen av miljön, det vill säga användningen av skadliga ämnen
 • minska utsläppen av växthusgaser (bl.a. CO2)
 • minska mängden avfall
 • minska användningen av icke-förnyelsebara naturtillgångar och använda förnyelsebara naturtillgångar på ett rationellt sätt
 • bevara den biologiska mångfalden
 • främja miljöpositiva innovationer
 • främja en hållbar livsstil.

Om man i ett ramavtal har kunnat beakta miljöaspekterna i enlighet med två eller flera av de kriterier som Hansel fastställt, tilldelas ramavtalet Hansels miljömärke. Vid utgången av 2018 hade 55 av de totalt 88 gällande ramavtalen beviljats miljömärke (63 procent).

Det är inte alltid möjligt att beakta miljöaspekterna på grund av upphandlingsobjektets karaktär. Exempelvis när det gäller ramavtal för tjänster inom organisations- och personalutveckling och andra motsvarande experttjänster är det ofta svårt att beakta miljöaspekter. Man beslutade att avstå från att ansöka om miljömärkning av ramavtalet om tankning av bränsle på trafikstationer för perioden 2018–2021 med anledning av produkternas beskaffenhet.

Hansel ser över sin affärsmodell under 2019 Utöver miljöaspekterna kommer socialt ansvar att spela en större roll vid konkurrensutsättning i framtiden. Samtidigt ändras fokus för bedömningen till konsekvenserna.

I Hansels ramavtal beaktas miljöaspekterna

 • 1 vid fastställandet av upphandlingsbehovet eller
 • 2 vid fastställandet av kraven gällande upphandlingens syfte eller
 • 3 i lämplighetskraven eller
 • 4 som ett jämförelsekriterium eller
 • 5 i avtalsvillkoren.

 

 

 

Konsulttjänster
It-utbildningstjänster 2014–2018 1 2 3 5
It-konsultation 2015–2019 3 5
It-utrustning
Datorer för kontor och mobil användning (PC/Windows) 2014–2016 2 3 5
Datorer för kontor och mobil användning (iOS/OS X) 2014–2016 2 3 5
Ruggade datorer för krävande miljöförhållanden 2014–2016 2 3 5
Mobila enheter inklusive tjänster 2015–2017 1 2 3 5
Utskriftsmiljö som helhetsservice 2015–2019 2 3 5
Utskriftsenheter inklusive tjänster 2017–2019 (2021) 2 5
Presentationsutrustning inklusive tjänster 2016–2018 2 3 5
Ruggade datorer 2018–2020 (2022) 2 5
Datorer 2018–2020 2 4 5
Datorsalstjänster och -utrustning
Datorsals- och kapacitetstjänster 2013–2019 1 3 4 5
Utrustning för datorsalsnätverk 2015–2017 2 3 5
Servrar och integrerade lösningar inklusive tjänster 2017–2021 2 4 5
Lagrings- och backup-utrustning inklusive tjänster 2015–2017 2 3 5
Programvara
Lösning för elektronisk konkurrensutsättning 2015–2023 1 3
Datakommunikation
Datakommunikationstjänster 2014–2018 1 2 4
Utrustning för lokala nätverk (LAN och WLAN) 2015–2017 2 3 5
Utrustning för långdistansnätverk (WAN) 2015–2017 2 3 5
Datasäkerhetsutrustning 2015–2017 2 3 5
Videokonferensutrustning 2017–2021 1 2
HR- och hälsovårdstjänster
Företagshälsovårdstjänster 2013–2018 3 4 5
Inkvartering och mötestjänster
Inrikes inkvarteringstjänster 2015–2016 2 3 4
Inrikes mötestjänster 2015–2017 2 3 4
Inkvarteringstjänster i Bryssel 2015–2016 2 3 5
Båtresetjänster 2015–2018 3 5
Inrikes inkvarteringstjänster 2019–2020 (2022) 2 5
Inrikes mötes-, evenemangs- och rekreationstjänster 2019–2020 2 5
Utrikes inkvarteringstjänster 2019–2020 (2022) 2 5
Inrikes långtidsboendetjänster 2018–2021 2 3
Resetjänster
Tågresetjänster 2011 1 5
Resebyråtjänster 2016–2020 3 5
Serviceflygtjänster 2018–2021 2 3 5
Charterflygtjänster 2018–2021 2 3 5
Båtresetjänster 2018–2021 (2022) 3 5
Ekonomi- och finanstjänster
Betalningslösning 2013–2018 1 3
Leasingtjänster 2013–2017 2 3
Leasingtjänster 2018–2022 1 2 3 5
Betalningslösning 2018–2023 (2024) 1 2
Fordonstjänster
Arbetsmaskiner 2014–2018 2 3 5
Bilar inklusive tjänster 2017–2019 (2021) 2 4
Biluthyrnings-, minileasing- och Car Sharing-tjänster 2017–2019 (2021) 2 3
Tunga fordon 2017–2019 (2021) 2 3 5
Bilutrustningstjänster 2018–2022 2 4 5
Energi
Gaser 2017–2019 (2021) 3 5
Flytande bränslen 2017–2019 (2021) 2 3 5
El 2013–2017 2 3
Drivmedelsinköp på stationer för yrkestrafik 2014–2018 2 5
Drivmedelsinköp på stationer för privatkunder 2014–2018 2 5
El 2018–2022 2 3
Prissäkring på el inklusive tjänster 2018–2020 (2022) 1 2
Konsumtionsvaror och -artiklar
Arbetsredskap och utrustning 2015–2019 2 3 5
El- och VVS-utrustning 2015–2019 2 3 5
Livsmedel och non-food-produkter 2015–2020 1 2 3 4 5
Kontorstjänster
Tryckeritjänster 2014–2018 1 2 3
Förmedling av inhemsk litteratur 2014–2018 2 3 4 5
Förmedling av litteratur på främmande språk 2014–2018 2 3 4 5
Förmedling av tidskrifter 2015–2019 2 3 5
Kontors- och it-utrustning 2016–2020 2 3 5
Kontorsmöbler 2013–2018 2 3 5
Tryckeritjänster 2018–2022 2 3
Kontorsmöbler 2018 (temporär) 2 3 4 5
Lokaltjänster
Städtjänster 2017–2021, Lokalanvändningstjänster 2 3 5
Säkerhetstjänster 2017–2021, Lokalanvändningstjänster 2 3 5
Restaurangtjänster 2017–2021, Lokalanvändningstjänster 2 3 5
Generella tjänster 2017–2021, Lokalanvändningstjänster 2 3 5
Transport- och logistiktjänster
Beställningskörning 2014–2018 2 3 5
Flyttjänster 2018–2020 (2022) 1 3 5
Säkerhetsteknik
Säkerhetsmateriel 2017–2019 (2021) 2 3 5

Samordnade upphandlingar i vilka man beaktat miljöaspekten

Kategori Samordnade upphandlingar 2018, mn € Hänsyn till miljön 2018, mn € Hänsyn till miljön 2018, % Hänsyn till miljön 2017, % Hänsyn till miljön 2016, %
Fordonstjänster 72,2 63,4 88 97 100
Experttjänster 19,0 0,0 0 0 0
Energi 87,2 86,3 99 100 100
HR- och hälsovårdstjänster 73,6 62,2 85 83 83
It-utrustning 87,4 86,2 99 98 99
Datorsalstjänster och -⁠utrustning 58,5 58,5 100 100 100
Konsulttjänster 87,4 71,2 82 91 46
Transport- och logistiktjänster 9,2 5,8 63 100 100
Konsumtionsvaror och -artiklar 25,1 25,1 100 100 100
Inkvartering och mötestjänster 32,9 32,9 100 100 100
Resetjänster 54,5 53,7 99 88 28
Programvara 44,9 0,4 1 1 54
Ekonomi- och finanstjänster 64,2 54,3 85 96 95
Datakommunikation 45,7 23,7 52 49 42
Kontorstjänster 60,4 60,4 100 100 100
Lokaltjänster 58,5 58,5 100 100 100
Säkerhetsteknik 14,4 3,1 21 49 79
Totalt 895,2 745,6 83 87 81

Ökning av miljöupphandling sedan 2008

KeKe År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nej 434 564 152 € 402 810 504 € 313 015 871 € 219 587 537 € 192 388 489 € 176 930 677 € 155 388 832 € 146 370 651 € 146 407 112 € 110 499 751 €
Ja 25 449 463 € 131 383 081 € 240 328 982 € 455 970 123 € 494 587 262 € 518 059 327 € 559 194 835 € 550 204 205 € 624 126 261 € 715 982 160 €
230 540 €
Euro