Hansel minskar sin miljöpåverkan

Hansel hör till det finländska Green Office-nätverket, som omfattar 150 olika organisationer. WWF-Finland har tagit fram miljöprogrammet Green Office som ska stärka företagens miljöansvar och minska deras miljöpåverkan.

Hansel tar hänsyn till hållbar utveckling i den interna verksamheten. Bolaget följer upp indikatorerna för el- och pappersförbrukning, resor samt inköp av utrustning och möbler. Beräkningarna görs med hjälp av WWF:s klimatkalkylator, som är ett Green Office-verktyg. Utsläppssiffrorna har inte anpassats efter ökningar i affärsverksamheten eller antalet anställda.

Arbetsplatsomställningen som genomfördes 2018 har en stor inverkan på bland annat förbrukningen av energi och papper. I samband med renoveringen installerades modern led-belysning, och avskaffandet av egna arbetsbord bidrar till att minska pappersförbrukningen. Nyckeltalen för de möbler som återvanns i samband med renoveringen finns här.

På Hansels kontor gjordes en Green Office-revision i december 2018. Vi fick beröm för vårt arbetssätt och fortsatt rätt att använda vårt miljösystem. I framtiden kommer vi att ta upp energi- och vattenförbrukningen och möjligheten att källsortera avfall för närmare diskussion med fastighetsägaren.

Verksamhetens miljöpåverkan

2018 2017 2016 2015 2014
Direkt påverkan, Hansels egen verksamhet CO2 tusen kg CO2 tusen kg CO2 tusen kg CO2 tusen kg CO2 tusen kg
Pappersförbrukning 0,44 0,83 0,64 0,69 0,74
Vägtransporter enligt bränsleförbrukning* 38,76 40,99 57,31 40,67 46,75
Utsläpp motsvarande utbetalda kilometerersättningar 2,46 1,31 0,93 1,57 0,23
Övriga vägtransporter (taxi) 0,61 0,63 0,88 0,78 1,15
Flygtransporter enligt personkilometer 45,31 37,37 38,77 34,31 38,84
Fartygstransporter enligt personkilometer 0,67 1,12 0,13 1,73 1,27
Tågtransporter 0,02 0,02 0,00 0,12 0,08
Elförbrukning** 0,00 10,44 11,08 13,73 15,04
Direkt påverkan sammanlagt 88,27 92,71 109,74 93,60 104,10
Utsläpp hänförliga till anskaffad kontorsutrustning
Mobiltelefoner 2,87 2,87 2,40 2,93 1,87
Datorplattor 0,00 0,81 0,00 0,32 0,00
Bärbara datorer 4,20 15,56 0,00 0,00 13,07
LCD-skärmar 5,57 63,88 2,62 0,66 28,83
LED-tv:n eller -skärmar 1,87 0,83 0,21 0,00 0,00
Multifunktionsskrivare 0,00 0,82 0,41 0,00 0,00
Skrivare 0,00 0,23 0,00 0,16 0,00
Inredning 12,54 9,90 1,43 1,12 13,37
Utsläpp hänförliga till anskaffad utrustning och inredning totalt 27,05 94,90 7,07 5,19 57,14
Direkt påverkan sammanlagt 115,32 187,61 116,81 98,79 161,24
Direkt påverkan per årsverke 1,28 2,26 1,60 1,35 2,14
*Siffran är beräknad på bränsleköp för tjänstebilar.
**År 2018 har 100 % av den köpta elen producerats med förnybara energikällor i enlighet med statsrådets principbeslut och enligt avtalet med uppföljningsgruppen för statens elanskaffning.