Miljöaspekter vägde tungt vid taxiupphandling

Sommaren 2018 inleddes en ny era på Finlands livligaste taxistolpe på Helsingfors-Vanda flygplats. Genom ändringen av taxilagen fick också andra än Vandabilar ställa sig i kön. Finavia beslöt att konkurrensutsätta serviceleverantörerna för tre av taxifilerna. Den fjärde filen lämnades fri för övriga företag.

Hansels experter Ilkka Sihvola och Kirsi Kunnas-Leinonen assisterade Finavia med att planera och genomföra konkurrensutsättningen. Med omkring en miljon taxikörslor från flygplatsen var det fråga om en upphandling på över 100 miljoner euro.

”Samarbetet med Hansel löpte fint. Projektet var väl under kontroll och upphandlingen genomfördes professionellt. Experterna presenterade oss många olika möjligheter och alternativ för genomförandet och konkurrensutsättningen lyckades bra”, säger direktör Jukka Isomäki från Finavia.

Vid konkurrensutsättningen fastställdes maxpriser samt ett fast pris för rutten från flygplatsen till Helsingfors centrum. En av de avgörande faktorerna, utöver maxpriserna för kunden, var extrapoäng som tilldelades för bilar med låga utsläpp samt för elbilar.

”Helsingfors-Vanda flygplats har varit koldioxidneutral sedan sommaren 2017 och vårt mål är att de övriga flygplatser som Finavia opererar också ska vara det i år. Vi har ställt ribban högt för våra miljöinsatser, och våra partnerföretag på flygplatserna, som till exempel taxiföretagen, spelar en viktig roll i att minska utsläppen och nå miljömålen”, säger Jukka Isomäki.

Det nya arrangemanget gav till en början upphov till förvirring bland kunderna och en livlig mediedebatt. Det följande halvåret visade ändå att taxiverksamheten fungerar smidigt med den nya modellen, och volymen för körslor från flygplatsen ökade till och med jämfört med tidigare år.

”Modellen har fungerat som planerat och vi uppnådde de mål som ställts för konkurrensutsättningen. På allmänt plan kan taxilagsreformen väcka frågor hos de kunder som sällan åker taxi, men även bland dem ökar kännedomen om det nya systemet hela tiden”, säger Jukka Isomäki.