Utvecklingen av samordnad upphandling

Samordnad upphandling per kategori

Tusen euro 2018 2017 2016 2015 2014
Kategori
It-utrustning 87 409 84 258 63 324 49 552 70 144
Datorsalstjänster och -utrustning 58 522 50 685 37 686 26 747 14 478
Programvara 44 871 37 660 31 696 29 727 29 810
Datakommunikation 45 732 39 954 36 574 34 786 38 905
Säkerhetsteknik 14 443 11 243 18 341 12 937 13 612
Experttjänster 19 035 16 769 20 837 15 161 11 963
Konsulttjänster 87 370 69 749 60 778 56 568 47 670
HR- och hälsovårdstjänster 73 560 72 890 73 381 69 750 70 113
Inkvartering och konferenstjänster 32 874 30 303 26 491 23 946 25 755
Resetjänster 54 450 51 370 52 672 52 630 53 183
Ekonomi- och finanstjänster 64 224 55 521 44 368 36 260 45 758
Fordonstjänster 72 233 58 426 62 007 45 482 41 232
Transport- och logistiktjänster 9 212 8 416 7 993 10 018 9 968
Energi 87 199 99 528 108 573 114 269 123 685
Konsumtionsvaror och -artiklar 25 136 24 766 23 791 23 013 25 574
Kontorstjänster 60 414 67 039 61 227 62 213 63 926
Lokaltjänster 58 528 47 897 40 785 33 507 28 797
Totalt 895 213 826 481 770 533 696 574 714 583

Ramavtal, top 15

Tusen euro 2018
It-konsultation 66 816
Företagshälsovårdstjänster 62 181
Lokalanvändningstjänster 58 528
Datorer 57 542
Utrustningsleasing 51 409
Datorsals- och kapacitetstjänster 47 545
El 42 642
Microsoft 42 017
Bilar 35 524
Reguljärflyg 33 185
Drivmedel 33 144
Inrikes inkvartering och konferenstjänster 30 252
Kontorsmöbler 29 828
Telefoni 22 048
Ledningens konsulttjänster 19 654
Övriga totalt 262 900
Totalt 895 213

Samordnad upphandling per förvaltningsområde

Tusen euro 2018 2017 2016 2015 2014
Finansministeriets förvaltningsområde 236 622 203 745 159 179 113 484 103 360
Försvarsministeriets förvaltningsområde 134 974 111 209 117 955 111 196 124 077
Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 132 117 117 502 101 397 98 582 101 746
Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 78 445 62 451 57 378 55 403 60 891
Inrikesministeriets förvaltningsområde 75 164 76 261 96 806 77 414 68 406
Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde 68 842 66 524 65 043 71 538 81 965
Justitieministeriets förvaltningsområde 43 193 45 873 39 092 36 272 38 525
Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 35 738 37 317 37 006 36 239 34 629
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 25 711 22 630 20 133 20 650 30 456
Statsrådets kansli 23 262 45 145 39 568 36 455 34 855
Riksdagen 16 577 15 374 12 946 12 925 11 705
Ej allokerad till förvaltningsområden 8 581 7 876 7 142 7 497 4 921
Utrikesministeriets förvaltningsområde 8 180 7 136 8 976 10 092 10 737
Miljöministeriets förvaltningsområde 4 101 3 627 4 048 5 468 5 177
EU:s byråer och andra organisationer 2 802 3 108 2 977 2 507 2 029
Republikens presidents kansli 903 702 887 855 1 103
Totalt 895 213 826 482 770 533 696 575 714 584