Utsikter för 2019

Beredningen av sammanslagningen av Hansel och KL-Kuntahankinnat fortsätter och fusionen ska enligt planerna bli av under 2019.

Den positiva utvecklingen inom bolagets affärsverksamhet förväntas fortsätta. Kostnaderna kommer att öka till följd av rekryteringar och flera utvecklingsprojekt. Vissa av utvecklingsprojekten ger fördelar för hela den offentliga sektorn, som bland annat moderniseringen av Hilma-tjänsten för annonsering av offentliga upphandlingar.