E-underskrift effektiviserar verksamheten

Under 2018 införde Hansel e-underskrift på avtal om samordnad upphandling och på avtal om konkurrensutsättningstjänster och utveckling av upphandlingsverksamhet. E-underskrift användes i sammanlagt cirka 400 avtal (ca 1 500 underskrifter). Detta var en betydlig lättnad i det administrativa arbetet för alla parter, såväl kunderna och avtalsleverantörerna som Hansel.

Arbetsmoment som att skriva ut avtal, underteckna dem manuellt och posta dem fram och tillbaka mellan parterna har försvunnit nästan helt. Därmed kunde också avtalen införas snabbare. Medan undertecknandet tidigare tog dagar eller till och med veckor sker det nu i realtid och bägge parterna kan använda och arkivera det elektroniskt undertecknade dokumentet omedelbart.

Detta sparar också en hel del pengar. Enligt uppskattningarna ger varje dokument som undertecknas elektroniskt en besparing på upp till 240 euro jämfört med konventionella manuella underskrifter. Det innebär att vi i fjol sparade 96 000 euro.