Gemensamma utvecklingsinsatser i EU-länderna

Hansel stod värd för evenemanget för de europeiska inköpscentralernas nätverk CPB Network i juni 2018. Under de två seminariedagarna framstod det klart att de frågor som både oroar och intresserar EU-länder är väldigt lika i alla länder. Dagordningen omfattade frågor som strategisk ledning, digitaliserad upphandling, öppna data och fokus på kunden.

Genom att offentlig upphandling sköts på ett allt mer professionellt sätt överallt i Europa framhävs betydelsen av transparens i verksamheten. Deltagarna fick ta del av Hansels nya och nydanande tjänst Tutkihankintoja.fi. Att främja konkurrensen är en av EU-kommissionens viktigaste målsättningar. En fråga som diskuterades ivrigt på seminariet i Helsingfors var att förbättra möjligheterna för små och medelstora företag att delta i offentlig upphandling.

”Kommissionen önskar att inköpscentralerna ingår partnerskap för att höja nivån av offentlig upphandling inom EU. Det behövs utbildning av upphandlingsexperter i hela Europa, och det är viktigt att sprida bästa praxis”, sade enhetsdirektör Marzena Rogalska från EU-kommissionen i sitt anförande.

Utvecklingschef Timo Rantanen från Hansel berättade om tillblivelsen av det nätverksbaserade kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling och om de metoder som vi använder för att främja innovation och gröna värden i offentlig upphandling. Mätning av upphandlingens effekter har rönt europeiskt intresse.

Gott om synpunkter på direktivet om rättslig prövning

Jämförelserna av rättsprocessernas längd i de europeiska länderna är dessvärre inte smickrande för Finland. Enligt intressenternas synpunkter bidrar direktivet om effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling (Remedies Directive) till bättre insyn, transparens och tillgänglighet. Behovet av direktivet har motiverats med att öka effektiviteten.

Inköpscentralerna har till kommissionen lämnat en rapport som lyfter fram samordnade upphandlingars särdrag i relation till direktivet och beskriver de utmaningar som regleringen har inneburit för inköpscentralerna. Enligt inköpscentralerna är de uppställda målen för direktivet goda, men det bästa sättet att uppnå dem är att förkorta behandlingstiderna och sprida bästa praxis för rättsprocesserna mellan EU-länderna.

Inköpscentralerna föreslog bland annat att behandlingstiderna bör förkortas genom att fastställa beslutsfrister och minska mängden material, antalet rättegångsfaser begränsas och påföljderna avseende avtal om samordnad upphandling lindras. I rapporten redogjordes i detalj för de olägenheter som långa behandlingstider medför för samordnade upphandlingar.

Höjdpunkten på inköpscentralernas möte var en workshop om dynamiska inköpssystem, där deltagarna livligt utbytte erfarenheter och tips för att lösa olika problemsituationer.