Statsförvaltningen allt bättre på kunskapsledning

Projektet Kunskapsspurten stärker en kultur som bygger på kunskapsledning inom statsförvaltningen. Bakom projektet finns ett behov av att fatta bättre beslut i en allt mer komplex värld och ett ständigt tilltagande informationsflöde. Offentliga organisationer har ett stort ansvar för att ta fram riktig information och erbjuda möjligheter för utnyttjande av den.

Robusta beslut bygger på analyser av högkvalitativa och mångsidiga data. Under året presenterade Hansels experter våra analystjänster på bland annat evenemanget Valtio Expo i maj och höststarten för Kunskapsspurten i september. Dessutom publicerade vi fallbeskrivningar och bloggar på Tietokiri.fi där vi också lade ut aktuella siffror, med intressanta detaljer hämtade från dataunderlaget om statsförvaltningen.

Robusta beslut bygger på analyser av högkvalitativa och mångsidiga data.

Hansel har de senaste åren arbetat målmedvetet för bättre användning av upphandlingsdata. Det första steget var statens upphandlingsdatatjänst. Den inspirerade oss att skapa tjänsten Tutkihankintoja.fi, där data presenterades i en lättillgänglig och visuell form för alla och envar. Samma data importerades också i tjänsten Avoindata.fi. Det nyaste tillskottet till Hansels utbud av analysprodukter är Upphandlingspuls (länk till artikeln Planering ger bättre kontroll på upphandlingen). Tjänsten redovisar kundorganisationers inköp och är riktad till bolagets kunder.

”E-tjänsterna ger kunderna en första inblick i upphandlingsdata. Sedan, om de blir intresserade av att utnyttja mer detaljerade data, gör vi omfattande spend-analyser och ger åtgärdsförslag”, säger utvecklingschef Tuula Risikko.

De mest aktiva deltagarna i Kunskapsspurten under det första året var Hansel och projektledaren Statskontoret samt HAUS Kehittämiskeskus Oy, Lantmäteriverket, Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning, Senatfastigheter och Vimana. Projektet ska redovisa resultat av kunskapsledning och sprida verktyg och insikter som visat sig vara effektiva. Syftet är också att skapa gemensamma datalager inom statskoncernen och tillhandahålla organisationer analystjänster och visualisering av data. Mer information finns på www.tietokiri.fi