LaaS på Hansel

Hansel och Vincit Oyj inledde hösten 2018 ett pilotförsök med tjänsten Leadership as a Service (LaaS). Ledarskapstjänsten LaaS är ett verktyg för självledarskap. Det är utformat som en webbutik där var och en kan beställa exakt sådana ledarskapstjänster som hen behöver. Via LaaS går det att beställa bland annat tjänster för arbetsvardagen och arbetshälsan.

Försöket, som avslutades vid årsskiftet, omfattade nedarbetarna inom kategorihantering och utvecklingstjänster för upphandlingsverksamheten. Speciellt den senare gruppen utnyttjade tjänsterna aktivt.

Tjänster för fysisk kondition, tidshantering och god nattsömn var populärast bland pilottestarna.

Tjänster för fysisk kondition, tidshantering och god nattsömn var populärast bland pilottestarna. Många sökte också stöd för att bli bättre på att hantera de verktyg de behöver i det dagliga arbetet. Tack vare pilottestarnas positiva erfarenheter kommer LaaS att införas i hela bolaget under 2019.