Hållbara material och tillsyn över arbetsförhållanden

Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet var i fokus vid konkurrensutsättningen för kontorsmöbler 2018.

Genom ramavtalet om kontorsmöbler kan kunderna skaffa sådan inredning för offentliga utrymmen som är tåliga och högkvalitativa och dessutom tillverkade på ett sätt som tar hänsyn till miljöpåverkan och ekologiskt ansvar.

Ett viktigt verktyg i arbetet för att stärka miljömedvetenheten var den bilaga som vi hade tagit fram.

”Ett viktigt verktyg i arbetet för att stärka miljömedvetenheten var den bilaga som vi hade tagit fram. I den tog vi upp bland annat vikten av att minska användningen av skadliga ämnen, det vill säga motarbeta kemikaliseringen av miljön, att återvinna produkter och förpackningar samt trygga den biologiska mångfalden”, säger utvecklingschef Liisa Lehtomäki som varit med om att definiera hållbarhetsaspekterna för kontorsmöbler.

Allt trä som används i möblerna ska härstamma från lagliga avverkningar, och på det sätt vill vi trygga den biologiska mångfalden. Vi motarbetar kemikalisering av miljön genom att förbjuda användningen av vissa skadliga ämnen i ytbeläggningar, i skumningsmedel och lim i stoppningar samt genom att fastställa en maxgräns för formaldehyd som avges från träskivor. För att öka återvinningen ska leverantörerna kunna erbjuda en återvinningstjänst för gamla möbler och ta hand om förpackningsmaterialet.

Code of Conduct hjälper att uppnå målen för social hållbarhet

Jämfört med tidigare har social hållbarhet tagits mer i beaktande i konkurrensutsättningen genom att leverantörerna ska säkerställa att möbeltygerna vävs och motorerna i elborden monteras under drägliga arbetsförhållanden.

”Leverantörerna ska i enlighet med Code of Conduct kunna redogöra för att kraven i Internationella arbetsorganisationens åtta kärnkonventioner uppfylls om väveriet eller monteringsfabriken finns i en stat som inte har genomfört konventionerna”, säger Liisa Lehtomäki.

Målen för ekonomiskt ansvar utgör redan en etablerad del av konkurrensutsättningen för Hansels ramavtal. Det innebär att vi utreder anbudsgivarnas kreditbetyg och övervakar att de fullgör sina åtaganden i fråga om skatter och pensionsavgifter. Hansel ber också anbudsgivarna att lämna utredningar enligt lagen om beställarens ansvar, eftersom leverans av kontorsmöbler inbegriper tjänster som levereras i kundens lokaler. Alla villkor ska uppfyllas och Hansel övervakar detta under konkurrensutsättningen och under avtalsperioden på kundernas vägnar.