Hansel utvecklar upphandlingsverksamheten som medlem i LOGY rf

Finlands Inköps- och Logistikförening LOGY rf är landets största expertnätverk inom logistik och upphandling. Det arbetar för att höja inköps- och logistikbranschens profil och betydelse som en central resultatfaktor för affärsverksamheten. Hansel hör till ledningsgruppen för LOGY rf:s upphandlingsforum.

Upphandlingsforum vill påverka utvecklingen av upphandlingskunnandet i Finland och främja medlemmarnas konkurrensförmåga. Expertnätverkets mål är att höja den finländska upphandlingskompetensen till internationell toppnivå. Upphandlingsforum medverkar också aktivt i att utveckla utbildningen inom sektorn. Det samarbetar med många läroanstalter och andra aktörer som utvecklar upphandlingskompetens och upphandlingsrutiner i Finland.

Expert­nätverkets mål är att höja upphandlings­kompetensen till internationell toppnivå.

Medverkan i upphandlingsforum ger medlemmarna möjlighet att bland annat nätverka och ta del av konkreta lösningar för den egna upphandlingsledningen och kompetensutvecklingen. Under upphandlingsforum verkar teamet för offentliga upphandlingar där Hansel är en aktiv medlem. Teamet ska arbeta för att göra offentlig upphandling i Finland så effektiv och smidig som möjligt.

LOGY rf samarbetar med systerorganisationer i Tyskland, Estland och Norden samt deltar aktivt i verksamheten i bland annat IFPSM (International Federation of Purchasing and Supply Management), ELA (European Logistics Association) och CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals).