Koll på leverantörernas ekonomi

Under ramavtalens giltighetstid följer Hansel upp vissa ekonomiska och juridiska indikatorer för avtalsleverantörerna, samt att dessa uppfyller sina åtaganden enligt lagen om beställarens ansvar då det gäller upphandlingar som omfattas av upphandlingslagen och som Hansel har beslutat att utöva tillsyn över. Kunderna hittar information om detta på bolagets servicesidor.

Hansel använder en köptjänst för kontinuerlig övervakning av följande indikatorer:

  • ändring av företagets namn
  • ändring av företagets status
  • ändring av bolagsformen
  • anmälan om rättelse av betalningsstörning då en betalningsstörning stryks på grund av en betalning
  • anmälan om en ny betalningsstörning eller avlägsnande av en gammal
  • tillägg av betalningsstörning
  • ändring som gäller förskottsuppbördsregistret
  • förlust av aktiekapital
  • ändring av riskkategori
  • företagsarrangemang, som fusion eller fission.

Övervakningstjänsten har fungerat väl och tack vare den har Hansel kunna föregripa bland annat ekonomiska problem hos leverantörerna. Tjänsten övervakar för närvarande 371 företag, däribland Hansels samtliga finländska avtalsleverantörer. Om övervakningstjänsten larmar till exempel på grund av försämring av företagets riskkategori, kontaktar kategorichefen leverantören och utreder orsaken. Beslut om vilka åtgärder som behövs fattas i samråd.

Hansel har definierat de inköpshelheter som omfattas av lagen om beställarens ansvar och vilka vi övervakar på det sätt som fastställs i lagen. Vi köper en del av själva övervakningen från Tilaajavastuu.fi och sköter själv en del. År 2018 omfattande övervakningen 16 ramavtal och 256 företag, av vilka 72 var ramavtalsleverantörer och resten deras underleverantörer.