Många leverantörer vid samordnad upphandling

Hansel genomför konkurrensutsättningen vid samordnad upphandling utifrån analyser av kundernas behov och leverantörsmarknaden. För att ge olika slags leverantörer möjlighet att bli antagen som avtalsleverantör är det möjligt att ställa lämplighetskraven på leverantörerna på rätt nivå vid konkurrensutsättningen.

Med hjälp av lämplighetskraven vill den upphandlande enheten försäkra sig om att anbudsgivaren kan leva upp till sitt anbud. Den upphandlande enheten kan fastställa krav på kandidaternas eller anbudsgivarnas registrering, ekonomiska och finansiella situation samt tekniska egenskaper och behörighet. Vanliga lämplighetskrav är omsättning, riskkategori och referenser.

För att både stora och små företag ska kunna delta i samordnade upphandlingar delas upphandlingen i delar. Det kan innebära till exempel konkurrensutsättning enligt region, produkt- eller tjänstekategori eller kompetens. Ett dynamiskt inköpssystem kan också vara ett effektivt verktyg för att genomföra upphandlingar så att små och medelstora företag också kan delta i gemensamma upphandlingar.

Både stora och små företag bör kunna delta i samordnade upphandlingar.

I det dynamiska inköpssystemet väljs alla anbudsgivare som uppfyller lämplighetskraven och upphandlingarna ordnas som minikonkurrensutsättning. Eftersom olika stora leverantörer kan kvalificera sig för systemet, kan också små och medelstora företag och regionala företag bli valda till avtalsleverantörer.

Uppdelade ramavtal utgjorde 64 procent av Hansels samordnade upphandlingar 2018. Ramavtal uppdelade enligt region utgjorde 14 procent, avtal uppdelade enligt produkt- och tjänstekategori utgjorde 39 procent och enligt kompetensområde 10 procent. Andelen samordnade upphandlingar som verkställdes som dynamiska inköpssystem var mindre än en procent 2018. År 2019 kommer vi att se en ändring i detta. Andelen odelade samordnade upphandlingar var 36 procent.

År 2018 var små och medelstora företags andel 42 procent av Hansels avtalsleverantörer och 87 procent av underleverantörerna.

Vid utgången av 2018 hade Hansel 27 utländska leverantörer.

 

Nyhetsbrevet betjänar leverantörerna
I maj–juni 2018 lanserade vi ett nyhetsbrev, Hankintaväylä, som vi skickar till våra avtalsleverantörer. Varje kvartal berättar vi i brevet om aktuella frågor för leverantörerna och ger tips för samarbetet med Hansel och våra kunder I fjol behandlade breven bland annat ändringar i tjänsten Hanki och implementeringen av tjänsten Handi, moderniseringen av Hilma och anbudsgivning via DIS. I nyhetsbrevet ger vi också ordet till avtalsleverantörer som i intervjuerna kan dela med sig av tips till kollegerna. Det fanns tydligt ett behov av ett nyhetsbrev och det har varit väldigt populärt.