Flexmöjligheter för vardagen

Hansels mål är att medarbetarna ska kunna pussla ihop arbete och vardagsliv till en fungerande helhet. Många av medarbetarna använde sig av olika alternativ för flexarbete under 2018. Både familjeledigheter och deltidsarbete upplevdes som fungerande lösningar för samordningen av arbete och vardagsliv.

Sammanlagt fem medarbetare tog ut familjeledighet under 2018. Flexarbetet gav också möjlighet till kompetensutveckling, och under året var en medarbetare studieledig.

Sanna Viljamaa har arbetat på Hansel i flera år. Hon återvände från moderskapsledighet och tog itu med nya utmaningar.

”Jag hade önskat att få jobba med system- och utvecklingsuppgifter efter mammaledigheten, och sommaren 2018 föreslog man mig uppgifter inom implementeringen och samordningen av Handi. Utöver den nya arbetsbeskrivningen diskuterade vi också mitt önskemål att till en början få jobba deltid. Jag räknade ut hur många timmar jag kan arbeta och arbetsuppgifterna planerades därefter. Hösten 2018 satte jag mig in i de nya arbetsuppgifterna främst genom att jobba hemifrån, och var fysiskt närvarande mest på möten. Att komma tillbaka från mammaledigheten gick smidigare än jag hade vågat hoppas”, säger Sanna Viljamaa.

”Sedan början av 2019 jobbar jag heltid. Jag har en ny uppgift och massor som jag behöver lära mig, men en bekant arbetsplats och bekanta kolleger har underlättat övergången till heltidsarbete. De flexibla möjligheterna till distansjobb gör det också lättare att få vardagen att rulla i en barnfamilj, då jag kan spara flera timmar av en vardag genom att distansjobba. Det spelar en jätte viktig roll för den mentala hälsan och energin.”

Gehör för egna önskemål

Det är inte bara nyblivna föräldrar som dragit nytta av flexmöjligheterna. Anne Majalampi tog ut tre månader ledighet utan lön från sitt arbete som upphandlingsexpert, eftersom hennes insats behövdes på annat håll.

”Den ena av min dotters döttrar började skolan i höstas och den andra började i trean. Det var viktigt för mig som mormor att kunna hjälpa familjen med den stressiga vardagen och tillbringa mer tid med mina barnbarn”, säger Anne Majalampi.

”Arbetsgivaren förhöll sig positivt och uppmuntrande till mina önskemål. Jag har jobbat nästan fyrtio år på Hansel, och de åren rymmer både intressanta arbetsuppgifter och en fin arbetsgemenskap. Senast jag tog ett längre avbrott från arbetet var då jag var mammaledig 1981. Att jag under tre månader kunde ta hand om mina barnbarn var otroligt viktigt för mig som mormor och det gav mig väldigt mycket.”

Kategorichef Tero Lehtisaari använde sig av en liknande möjlighet till flex, då han tillbringade tre månader i Washington D.C. sommaren 2018.

”Min fru är kommunikationsforskare och hon fick ett vistelsestipendium på tre månader till Woodrow Wilson Center, så vi åkte hela familjen. Vi hade gjort en motsvarande grej 2015. Då var jag vårdledig i några månader medan min fru arbetade som forskare vid Oxfords universitet. Det var fina upplevelser: att resa vidgar verkligen vyerna.”

”Arbetsgivaren har förhållit sig uppmuntrande till ledigheterna, utan att komplicera det. Eftersom vi redan ett år innan visste att jag skulle vara borta en längre tid under sommaren, kunde vi beakta det i mina arbetsuppgifter och planera in sådant som krävde min närvaro i schemat. Att pussla ihop arbete och vardagsliv har varit enkelt på Hansel,” säger Tero Lehtisaari.

LaaS på Hansel
Hansel och Vincit Oyj inledde hösten 2018 ett pilotförsök med tjänsten Leadership as a Service (LaaS).