Nya förmågor i vår skara av toppexperter

År 2018 rekryterade Hansel tolv nya medarbetare. De vanligaste titlarna hos oss är konkurrensutsättningskonsult och kategorichef, och dessutom har vi experter på många olika områden. Jussi Ratsula började som jurist i april, och i augusti tillträdde Anne Sores som utvecklingschef och Tiina Luoma som servicechef. De var alla intresserade av hur saker och ting sköts på Finlands största upphandlande enhet.

Efter de första månaderna på jobbet är Anne, Jussi och Tiina eniga om att det bästa är att få arbeta inom ett stort nätverk. De arbetar på sina respektive poster i nära kontakt med både medarbetarna inom Hansel och kunderna. Tiina är projektägare för Hilma och i den rollen framhävs också betydelsen av samarbetet med leverantörer och intressenter.

Med ribban högt

Tiina har lång erfarenhet av it-projekt och var bekant med medlemmarna i Hansels team för digitala tjänster från den tid då hon samarbetade med dem kring Energimyndighetens dynamiska inköpssystem och tjänsten Hanki.

”Vårt team är toppen, och vi bestämma väldigt fritt hur vi gör jobbet”, säger Tiina.

Hon lockades till Hansel av möjligheten att få vara med om det stora moderniseringsprojektet gällandet det allom bekanta annonseringssystemet Hilma samt av ett löfte att få använda de senaste tekniska lösningarna.

Även Anne berömmer expertisen inom Hansel.

”Oavsett hur svår min fråga är så finns det alltid någon som ställer upp som bollplank. Det är helt fantastiskt för en passionerad upphandlingsutvecklare som jag.”

Anne hjälper gärna kunder med deras ibland projekt. Enligt henne är just mötena med olika slags människor det bästa med jobbet.

Meningsfulla uppgifter

Jussi har gjort sin karriär inom offentlig upphandling. Han konstaterar att man på Hansel jobbar på en exakt så hög nivå som han hade förväntat sig. Hans arbetsuppgifter omfattar fristående upphandlingar som genomförs för kunder.

”Arbetsmentaliteten är öppen och det finns massor av bra material och mallar som man kan använda i sitt eget arbete”, säger Jussi.

De tre nya medarbetarna ser fram emot 2019. Anne får verkligen kavla upp ärmarna bland annat när försäljningen av konceptet för upphandlingsverksamhet som en tjänst till små ämbetsverk inleds. Jussi utvidgar sina uppgifter till konkurrensutsättningar vid samordnad upphandling, och Tiina och ett team av kodare har redan inlett utvecklingen av Hilma med hjälp av smidig scrum-metodik.

Bra trivsel på Hansel
Bolaget mäter personalnöjdheten med 1,5 års intervaller.