Medarbetarna delar med sig av sitt kunnande

Medarbetarna på Hansel deltar ofta i olika slags evenemang och talar om offentlig upphandling. År 2018 talade de på

  • Yrkeshögskolan Metropolia
  • HAUS
  • Finlands Juristförbund
  • Statsrådet
  • Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
  • Aalto Executive Education
  • OECD

Ansvarsmorgon: Det går att påverka genom upphandling – det gäller att ställa krav

Hansels första ansvarsmorgon i april 2018 rönte stort intresse bland kunderna. Socialt ansvar inom elektronikindustrin var i synnerhet ett tema som lockade över 60 deltagare. Om ansvarsarbete talade bland annat Kirsi Koivusaari från Hansel, Anu Kultalahti från Finnwatch, Linda Piirto från Arbets- och näringsministeriet och Laura Kuistio från Trafikverket.

Grundvalen för socialt ansvar är FN:s vägledande principer enligt vilka stater ska trygga de mänskliga rättigheterna och företag ska respektera dem. Arbetet för att främja socialt ansvar är en ständig process som även innehåller uppföljning och rapportering. Att trygga de mänskliga rättigheterna är förknippat med många utmaningar, som till exempel att se till att de respekteras i hela leveranskedjan eller att i fastställa en tillräcklig lön som det går att leva på i olika länder. Genom att sprida bästa praxis kan man lyckas med det.

Under den korta tid som ansvarsdebatten har pågått har den blivit betydligt mer mångfacetterad jämfört med första början. Den bäst fungerande metoden för att främja ansvarstänkande är att ingå gemensamma avtal på bred front, men organisationer ska också skapa tydliga egna rutiner för ansvarsarbetet. Det ska finnas beslut på vem som ansvarar för en fråga, vem som följer upp den och hur rapporteringen ska skötas. Socialt ansvar berör inte endast fjärran länder, utan det är relevant också i Finland – varje dag. I vårt arbetsliv anknyter människorättsfrågorna till bland annat säkerhet i arbetet, arbetshälsa, mångfald och kundernas integritetsskydd.

Ansvar och elektronikproduktion

Tero Lehtisaari talade om Hansels och Finnwatchs gemensamma projekt för ansvar i datorupphandlingar. I projektet arbetade man fram verktyg för främjande av socialt ansvar vid offentlig upphandling och genomförde konkurrensutsättningen för ramavtalet Datorer.

”Resultaten var goda och de kan läsas i Finnwatchs rapport Sanoista tekoihin. Vi ser gärna att andra fritt utnyttjar resultaten. Nu ska vi hjälpa våra kunder att definiera kvalitetskriterier för ansvarsaspekter i deras egna förenklade upphandlingarna”, tipsar Tero Lehtisaari.

Avtalsleverantörerna i ramavtalet Datorer samt representanter för Finnwatch och Eettisen kaupan puolesta ry fick möjlighet att berätta om sina synpunkter på socialt ansvar i en paneldebatt under ledning av Kalle Hietaranta från Hansel

Som avslutning berättade Karolina Lehto från Hansel om hur lagstiftningen uppmuntrar till att kräva att ansvarsaspekterna beaktas. Offentliga upphandlare ska leva upp till de krav som fastställs i såväl upphandlingslagstiftningen som bland annat miljölagstiftningen och energieffektivitetslagstiftningen. Ansvarsaspekten måste finnas i tankarna redan då man väljer upphandlingens syfte, varefter man går vidare till att fastställa lämplighetskraven och beskriva upphandlingens syfte. I jämförelsegrunderna och speciellt i avtalsvillkoren kan upphandlaren klart och tydligt redogöra för sin ståndpunkt för anbudsgivarna.

Hansel utvecklar upphandlingsverksamheten som medlem i LOGY rf
Finlands Inköps- och Logistikförening LOGY rf är landets största expertnätverk inom logistik och upphandling. Det arbetar för att lyfta inköps- och logistikbranschens profil och betydelse som en central resultatfaktor för affärsverksamheten.